• Naše oblíbené lokality: Vyhne u Banskej Štiavnice jsou nalezištěm jemně krystalovaných drúz křemene...

  • Naše oblíbené lokality: Slovenská naleziště jsou velice přitažlivá, obzvlášť pak Piesky u Španej Doliny...

  • Náš nový šutrácký kalendář na rok 2018 je opět plný fotek krásných minerálů a drahých kamenů...

  • Nová mineralogická exkurze: Libethenit, euchroit a mrázekit z Ľubietové na Slovensku...

  • Naše oblíbené lokality: Beryly, ametysty a další minerály ze "Živčáku" u Krásna v 70 fotografiích...

  • Nové video: Horná Bartolomej u Novoveskej Huty je nalezištěm krásných tyrolitů a klinoklasů...

  • Máme tady novou šutráckou knihu! Tentokrát ji věnujeme dětem, které se rozhodly, že začnou sbírat minerály!

  • Nová a skutečně „otevřená“ facebooková skupinu určená pro všechny „šutráky“ a milovníky kamenů ...