Herderity z Rožné



Rožná-Borovina, naleziště vzácného minerálu berylia s názvem hydroxyl-herderit …