Herderity z RožnéRožná-Borovina, naleziště vzácného minerálu berylia s názvem hydroxyl-herderit …

UPOZORNĚNÍ!! Na základě informací majitele pozemku upozorňujeme sběratele, že tato lokalita je již vysbíraná a kdo bude na Rožné-Borovině aktivně hledat minerály bez předchozího souhlasu majitele pozemku, vystavuje se riziku postihu ze strany Policie ČR a v případě vzniku škody, také přestupkovému, příp. trestnímu řízení!!