Láska k citrínům



Jak zapálený začínající sběratel Zdeněk sbírá moravské citríny na Vysočině …