Lom TěškovToto naleziště je dnes velikým činným lomem nedaleko obce Těškov, která se nachází kousek od Plzeňské dálnice u exitu „Mýto“. Tento lom se vybudoval vlastně právě kvůli stavbě nedaleké dálnice a zprvu se jevil jako „hluchý“, tedy bez zajímavější mineralizace. Jeden můj dobrý kamarád a veliký hořovický sběratel Franta Janouš po mnoho let monitoroval tenhle lom a jak se rozrůstal, tak se najednou začaly ukazovat velice zajímavé minerály…

Zprvu to byly hlavně křemeny a jeho krystaly, často i větších rozměrů… Opravdovou šutráckou senzaci způsobily ale nálezy vzácných fosfátů, které tady jednoho dne objevil Franta Janouš a nechal je určit. Tenkrát se ve svrchních částech lomu po odstřelu ukázali v rezatých dutinách křemene velice zajímavé nafialovělé kuličky s radiální stavbou. Franta mi říkal, že toho byly celé balvany a v malých dutinkách se to doslova fialovělo. Po určení odborníky se ukázalo, že se jedná o vzácný Al-Strengit a tak nastaly „šutrácké hody“.

Do lomu se sjížděly desítky sběratelů a zjistilo se, že těch fosfátů je v lomu celá řada. Běžný je i dnes jasně žlutý kakoxen, který se vyskytuje hlavně s rezatým limonitem, ale najde se i pěkně krystalizovaný v dutinkách křemene. Všechny fosfáty z Těškova jsou drobné a nenápadné, ale pod lupou, která je na této lokalitě nutností, se nám zjeví překrásný a pestrý svět. Kakoxen vytváří jasně žlutá sluníčka, vějířky a kuličky. Často se ke kakoxenu připojí nafialovělý Al-strengit, který se dnes nalézá v kuličkách kolem jednoho milimetru, dříve to bylo až kolem třech milimetrů! V dutinách křemene a na puklinách se dá nalézt i šedý ledvinitý variscit a taky zelený dufrenit. Žlutavý leukofosfit je velice nenápadný ve svých milimetrových krystalech. Nedávno popsanou vzácností je taky fosfát jménem meurigit, který vytváří radiální sluníčka béžové barvy anebo vyplňuje celé dutinky křemene drobnými kuličkami. Mezi další vzácnější fosfáty patří kidwelit a kolbeckit – ten tady byl bohužel nalezen jenom na jednom jediném vzorku…

Těškov je prostě lokalitou, kde je třeba bádat a kameny si pak nechat určovat odborníky. Často je důležité podrobit některé vzorky i speciálním určovacím analýzám. Je totiž možné, že nové odstřely mohou přinést na svět i nové fosfáty, které čekají na své určení a kdo ví, možná se v budoucnu objeví i nějaký zcela nový fosfát, nový minerál pro svět… Mohl by se pak  jmenovat „Těškovit“ anebo třeba po slavném hořovickém sběrateli „Janoušit“. Franta by to si za objevení fosfátů v Těškově určitě zasloužil. Kdysi mi říkal, jak jednomu „vědátorovi“ dal několik bedýnek těch nejhezčích strengitů a jiných fosfátů z Těškova, když se prvně objevily, aby je nechal podrobit analýzám a podrobněji určil. No, a výsledek byl takový, že vědec pak za drahé peníze všechny vzorky rozprodal po burzách a tak přišel Franta o překrásné vzorky. Jó i vědci jsou jenom lidé…

Těškovský lom mně osobně dlouho unikal, a i když jsem to na lokalitu neměl daleko, tak jsem se uspokojil s několika strengity, které jsem získal nákupem a na lokalitu jsem nikdy nejel. Ty nejlepší časy mi tedy utekly a pak se strengity už dlouho neukázaly. Lom se rozrostl o další etáž, kde se nacházeli hlavně pěkně krystalované rezaté křemeny a vzácněji také záhnědy a ametysty. Ve spodním patru se ale fosfáty jaksi ztráceli. Našly se tady ale dokonce i galenity a mnoho jiných zajímavostí…

Až teprve ze začátku roku 2016 se v Těškově začalo něco dít! Veliký odstřel ve svrchním patru lomu opět narazil na fosfáty. Běžně se vyskytovaly celé plochy kakoxenu a často se nacházely dutiny křemene obohacené nejenom o nafialovělé strengity, ale také o celou řadu dalších fosfátů. Sběratelé do lomu jezdí hlavně v neděli, kdy se tady nepracuje, ale po domluvě na vrátnici se dá činný lom navštívit i v týdnu. Po domluveném povolení ke vstupu obdržíte zapůjčenou přilbu a reflexní vestu spolu s poučením o bezpečnosti. Tento lom je vydatným nalezištěm hlavně pro bádající sběratelé, kteří rádi zkoumají nalezené minerály, kteří se rádi kochají pod lupou a pak si dají následně tu práci neznámé minerály určovat u starších kolegů.

Naše společná návštěva s Oldou potvrdila fosfátovou mineralizaci a tak jsme si i my našli kakoxeny a strengity. Nesmíme ale zapomínat, že tohle je činný lom, kde to není zrovna bezpečné… Lom vyžaduje velikou opatrnost, pevnější obuv, ochranné brýle a taky větší palici či kladivo na roztloukání balvanů, které v sobě ukrývají fosfátové poklady…

P.S.: Více info o Těškovském lomu najdete v naší knize: „Láska k Železákům“

 
 • lokality-cechy-teskov-strengit-01
 • lokality-cechy-teskov-strengit-02
 • lokality-cechy-teskov-strengit-03
 • lokality-cechy-teskov-strengit-04
 • lokality-cechy-teskov-strengit-05
 • lokality-cechy-teskov-strengit-06
 • lokality-cechy-teskov-strengit-07
 • lokality-cechy-teskov-strengit-08
 • lokality-cechy-teskov-strengit-09
 • lokality-cechy-teskov-strengit-10
 • lokality-cechy-teskov-strengit-11
 • lokality-cechy-teskov-strengit-12
 • lokality-cechy-teskov-strengit-13
 • lokality-cechy-teskov-strengit-14
 • lokality-cechy-teskov-strengit-15
 • lokality-cechy-teskov-strengit-16
 • lokality-cechy-teskov-strengit-17
 • lokality-cechy-teskov-strengit-18
 • lokality-cechy-teskov-strengit-19
 • lokality-cechy-teskov-strengit-20
 • lokality-cechy-teskov-strengit-21
 • lokality-cechy-teskov-strengit-22
 • lokality-cechy-teskov-strengit-23
 • lokality-cechy-teskov-strengit-24
 • lokality-cechy-teskov-strengit-25
 • lokality-cechy-teskov-strengit-26
 • lokality-cechy-teskov-strengit-27
 • lokality-cechy-teskov-strengit-28
 • lokality-cechy-teskov-strengit-29
 • lokality-cechy-teskov-strengit-30
 • lokality-cechy-teskov-strengit-31
 • lokality-cechy-teskov-strengit-32
 • lokality-cechy-teskov-strengit-33
 • lokality-cechy-teskov-strengit-34
 • lokality-cechy-teskov-strengit-35
 • lokality-cechy-teskov-strengit-36
 • lokality-cechy-teskov-strengit-37
 • lokality-cechy-teskov-strengit-38
 • lokality-cechy-teskov-strengit-39
 • lokality-cechy-teskov-strengit-40
 • lokality-cechy-teskov-strengit-41
 • lokality-cechy-teskov-strengit-42
 • lokality-cechy-teskov-strengit-43
 • lokality-cechy-teskov-strengit-44
 • lokality-cechy-teskov-strengit-45
 • lokality-cechy-teskov-strengit-46
 • lokality-cechy-teskov-strengit-47
 • lokality-cechy-teskov-strengit-48
 • lokality-cechy-teskov-strengit-49
 • lokality-cechy-teskov-strengit-50
 • lokality-cechy-teskov-strengit-51
 • lokality-cechy-teskov-strengit-52
 • lokality-cechy-teskov-strengit-53
 • lokality-cechy-teskov-strengit-54
 • lokality-cechy-teskov-strengit-55
 • lokality-cechy-teskov-strengit-56
 • lokality-cechy-teskov-strengit-57
 • lokality-cechy-teskov-strengit-58
 • lokality-cechy-teskov-strengit-59
 • lokality-cechy-teskov-strengit-60
 • lokality-cechy-teskov-strengit-61
 • lokality-cechy-teskov-strengit-62
 • lokality-cechy-teskov-strengit-63
 • lokality-cechy-teskov-strengit-64
 • lokality-cechy-teskov-strengit-65
 • lokality-cechy-teskov-strengit-66
 • lokality-cechy-teskov-strengit-67
 • lokality-cechy-teskov-strengit-68
 • lokality-cechy-teskov-strengit-69
 • lokality-cechy-teskov-strengit-70
 • lokality-cechy-teskov-strengit-71
 • lokality-cechy-teskov-strengit-72
 • lokality-cechy-teskov-strengit-73
 • lokality-cechy-teskov-strengit-74
 • lokality-cechy-teskov-strengit-75
 • lokality-cechy-teskov-strengit-76
 • lokality-cechy-teskov-strengit-77
 

Fotogalerie – celkový přehled, včetně popisků…