Mineralogická burza Příbram – jaro 2015Kdysi byla příbramská burza velice slavná a už samotný vstup vyžadoval hodně trpělivosti. Byly tady totiž obrovské fronty a mačkanice. To bylo ale za časů slávy, kdy se v Příbrami dolovalo a v těchto dobách se stoly burzy doslova prohýbaly pod tíhou čerstvých a unikátních vzorků … Dnes se jenom vzácně setkáme se slavnými dyskrazity či ryzím stříbrem, které proslavilo příbramské doly …

I po těch letech ale příbramská burza stále funguje a myslím, že stojí za to ji navštívit. Letos zjara se tady opět sešlo hodně vystavovatelů a nabídka byla veliká. Mně osobně nejvíce zaujaly čerstvé vzorky krystalovaných kasiteritů z Krupky, které dosahovaly špičkové kvality. Vypreparované krystaly kasiteritů se doslova třpitily, jak byly lesklé a tak jsem hned několik vzorků koupil. Ceny byly dříve závratné, ale na této burze se pěkný kasiterit dal koupit v rozmezí od 200 do 800,- Kč. Unikátnější vzorky stály ale přes tisíc i více korun.

Na burze se daly koupit i pěkné ukázky železitých křemenů. Nejhezčí vzorky za nejlepší cenu měl jako obvykle František Janouš, který je v oboru železitých křemenů naší absolutní špičkou. Zajímavá byla i nabídka pektolitů ze Želech, které byly nejenom moc pěkné, ale i cenově přístupné. Podobně na tom byly i kvalitní natrolity z Těchlovic. Krásný vzorek se dal koupit už za 100,-Kč.

Ukázalo se i několik vystavovatelů se starými sbírkami, u nichž se daly levně nakoupit kameny jak z Čech, tak i z ciziny. Chtělo to ale chodit a chodit … Tato burza ale není veliká, tak ji za chvíli projdete celou. Vše se odehrává po ránu, od devíti hodin, a v poledne je burza u konce. Myslím, že i letos byla nabídka velice pestrá a já si odnesl několik pěkných minerálů do své sbírky. Škoda jenom, že zájem široké veřejnosti je nepatrný. Na burze bylo jenom pár lidí, a pokud se to nezlepší, tak vystavovatelé nic nevydělají a příště se na burzu nepřihlásí …

Myslím ale, že Příbram je spíše setkáním sběratelů a příznivců minerálů, než burzou na které by někdo zbohatl – tady jde zatím opravdu o šutrování …

 

Fotogalerie …