Pokojovice II. 2017



Nové nálezy korundů v Pokojovicích po vykácení stromů na nalezišti v březnu a dubnu 2017…