Krásno – HubrHorní Slavkov je mezi českými sběrateli fenomén! Hlavní oblast nálezů je ale kolem obce Krásno … Moje první návštěva se odehrála v roce 1981, kdy mi bylo sedmnáct a v Krásně se tenkrát ještě těžil cín. Nad obcí se na kopci tyčila těžní věž činného dolu „Stannum“, z kterého pocházely ty nejhezčí vzorky karfolitu na světě (obr.:13-18) a samozřejmě i úžasné vzorky kasiteritů. S těmito vzorky ale kšeftovali horníci, i když se našli i odvážní sběratelé, kteří načerno a v noci fárali do činného dolu a s úspěchem tak sbírali hojné karfolity a ostatní minerály, které jsou dnes velikou vzácností.

Do dolu jsem se  jako mladý chlapec nedostal, ale pod šachtou byla ohromná díra a je tam dodnes … Dříve se tady povrchově těžil cín a obrovský lom vznikl tak, že se tady propadly staré středověké štoly, ve kterých byly obrovské těžební komory. No, a tak se z propadliny stal povrchový lom, který dostal název „Huberův peň“ a sběratelé mu neřeknou jinak, než „HUBR“…

A v tomhle lomu jsem v sedmnáctí zažíval „šutrácké orgasmy“ a hotové mineralogické žně. Tenkrát byl lom plný čerstvých kamenů a po hodince hledání jsem vyťukal na dně lomu krásný krystal kasiteritu v křemenu (obr.09). Hned první návštěva mě obohatila o celou řadu minerálů, jako jsou: wolframit, krystalovaný arzenopyrit, apatit, topaz, olivenit a jiné lahůdky … Nejvíce mi ale udělal radost nález lebníku hematitu (obr.19) a nález vzácného mixitu (obr.20-21). Tyto vzorky, včetně krystalu kasiteritu, se mi uchovaly ve sbírce až dodnes. Ostatní vzal čas, něco jsem vyměnil, něco rozdal …

Je zajímavé, že většina těchto minerálů se v zarůstajícím „Hubru“ dají nalézt dodnes, i když v trochu horší kvalitě, než když mi bylo sedmnáct … Nedávno se na dně lomu kopalo bagrem a tak je opět na povrchu hromada bílých křemenů s dutinkami, ve kterých se nalézá většina vzácných minerálů, takže naděje na nálezy je opět aktuální …

Více informací i s popisem, jak se na lokalitu dostanete, najdete v knize: „Láska k šutrům …“ a „Šutry pod lupou …“

 
 • lokality-cechy-krasno-hubr-01
 • lokality-cechy-krasno-hubr-02
 • lokality-cechy-krasno-hubr-03
 • lokality-cechy-krasno-hubr-04
 • lokality-cechy-krasno-hubr-05
 • lokality-cechy-krasno-hubr-06
 • lokality-cechy-krasno-hubr-07
 • lokality-cechy-krasno-hubr-08
 • lokality-cechy-krasno-hubr-09
 • lokality-cechy-krasno-hubr-10
 • lokality-cechy-krasno-hubr-11
 • lokality-cechy-krasno-hubr-12
 • lokality-cechy-krasno-hubr-13
 • lokality-cechy-krasno-hubr-14
 • lokality-cechy-krasno-hubr-15
 • lokality-cechy-krasno-hubr-16
 • lokality-cechy-krasno-hubr-17
 • lokality-cechy-krasno-hubr-18
 • lokality-cechy-krasno-hubr-19
 • lokality-cechy-krasno-hubr-20
 • lokality-cechy-krasno-hubr-21
 • lokality-cechy-krasno-hubr-22
 • lokality-cechy-krasno-hubr-23
 • lokality-cechy-krasno-hubr-24
 • lokality-cechy-krasno-hubr-25
 

Fotogalerie – celkový přehled, včetně popisků…

 

Mineralogické exkurze: Krásno - Hubr