Ľubietová – PodlipaSlovenská naleziště vždy fascinovalá české sběratelé. Hlavně sekundární lokality měděných minerálů. Dříve na Slovensku nebylo ani tolik sběratelů, jako v Čechách, a tak lokality doslova praskaly ve švech, co se na starých haldách válelo pěkných vzorků. Jednou z nejslavnějších slovenských lokalit je bezesporu Ľubietová. Těžila se tady měď a z mineralogického hlediska je tohle místo doslova fenoménem … V okolí Ľubietové je hned několik významných nalezišť a všechny světového významu! Jsou to lokality: Podlipa, Reiner a Svätoduška …

Nejslavnějším minerálem je bezesporu libethenit (např. obr. 27), který dostal název podle německého jména Libethen (Ľubietová) a nalézá se na dvou místech: na haldách u Podlipy a na haldách dolu „Reiner“. V podstatě se jedná o jeden kopec, který je provrtaný štolami ze dvou stran. Libethenit se tady dříve vyskytoval běžně a od starších sběratelů jsem slyšel, že když zasvítilo sluníčko, tak se celá halda doslova třpytila po libethenitech. Dnes jsou nálezy obtížnější, je třeba kopat, ale nálezy jsou … Kope se tady hodně a když déšť umyje vykopaný materiál, tak se opět ukáží třpytivé libethenity. Největší krystalky tohoto vzácného minerálu dosahují i přes 5mm (obr. 18), a to hlavně na Podlipě, kterou jsem navštívil poprvé, když mi bylo šestnáct let (rok 1980) … Novým minerálem pro svět je také vzácný Mrázekit z naleziště Reiner a na Svätodušce se nalézají nejhezčí euchroity na světě, takže co lokalita, to světově významný a slavný minerál …

Ale vraťme se na rozsáhlé haldy kolem části obce Ľubietová s názvem Podlipa. Haldy jsou opravdu rozsáhlé a pěkně strmé. Najdeme je na svazích  údolí nad moderně vystavěnými vilami místních boháčů. Kamenitá cesta vede kolem cedulí upozorňující na to, že se na haldách nesmí kopat, ani sbírat … Když jsem tady hledal posledně, tak jsem měl povolení od starosty, který byl v té době velice vstřícný, nevím ale jaká je situace dnes … Před mnoha lety se místní divili, že sbíráme nějaké kameny a nikdo nechápal, na co jsou ty šutry dobré, co s nimi budeme asi tak dělat … Dnes místní moc dobře vědí, že vzácné minerály se dají dobře a výhodně prodat … Tenkrát to bylo ale jiné a sběratelům nikdo v kopání a hledání minerálů nebránil. Myslím, že kopání na tak rozsáhlých a strmých haldách nemůže vadit nikomu ani dnes, protože na haldu se stejně nevyškrábe nikdo jiný, než nadšený sběratel …

Na Podlipě jsem zažil mnoho „šutráských orgasmů“ a našel pokaždé krásné libethenity. Nejvíce jsem ale hledal veliké krystaly v křemenných dutinách. Tyto vzorky se nacházely na nejvyšším levém cípu obrovské haldy a vždy to byla fuška vyškrábat se na tohle maličké místo. Ale nálezy libethenitů veškerou námahu vyvážily (obr. 18-22). Vedle vzácných libethenitů jsem našel hodně pseudomalachitů (obr. 30) a malachitů (obr. 31-33), které jsou na haldě i dnes poměrně běžné. Vzácněji se najde i červený kuprit (obr. 34), který často doprovází ryzí měď. V úpatí haldy vlevo je malý dolík, kde je zasypaná štola s názvem „Langitka“. Čas od času jí sběratelé otevřou, protože ve vodě na dně chodeb krystalizuje druhotný minerál langit, který je sice rozpustný ve vodě, ale má nádhernou azurově modrozelenou barvu. Vzniká z mědí nasycené vody a krystalizuje na důlních šutrech. Po vytažení z vody na sluníčku vyschne a pak se nádherně třpytí. Langit z tohoto místa patří také mezi nejhezčí na Slovensku …

Podlipa je prostě nádherné místo plné zelených pokladů. Libethenity a všechny ostatní minerály se ale dají najít po celé haldě a tak je na štěstí, jaká vzácnost se vám povede najít. Věřím, že i já si ještě někdy na Podlipě najdu nějaký ten třpytivý libethenitek …

Více informací i s popisem, jak se na lokalitu dostanete, najdete v knize: „Láska k šutrům …“ a „Šutry pod lupou …“

 
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-01
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-02
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-03
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-04
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-05
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-06
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-07
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-08
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-09
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-10
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-11
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-12
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-13
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-14
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-15
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-16
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-17
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-18
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-19
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-20
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-21
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-22
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-23
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-24
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-25
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-26
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-27
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-28
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-29
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-30
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-31
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-32
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-33
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-34
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-35
 • lokality-slovensko-lubietova-podlipa-36
 

Fotogalerie – celkový přehled, včetně popisků…