Obecnice u PříbramiFreibergit je vlastně stříbrem bohatý tetraedrit. Byl popsán ze slavného německého naleziště Freiberg, ale moc ho tam nebylo a proto měli vždy němečtí sběratelé veliký zájem o každičký vzorek freibergitu … No a u nás, nedaleko Příbrami, u Obecnice se nalézaly krásné tetraedrity s vysokým obsahem stříbra, které se vlastně už dají vydávat za freibergity.

Dnes je naleziště už téměř zdevastované, protože na malé haldě vznikla skládka komunálního odpadu. O tomto místě jsem ani já dlouhá léta nevěděl, až mi tento flek prozradil jeden šutrák a tak jsem zachytil na poslední chvíli (v roce 2004) tuto lokalitu s možností, alespoň něco málo najít … Hledání bylo náročné, protože tady byl odpad, hřbitovní věnce a syčící hadi, kterým se tady asi dařilo nejvíce.

Zajímavé bylo, jak freibergity hledat! Během kopání se občas objevily šutry se zelenými fleky po měděných minerálech. Bylo je třeba všechny dát do igelitky a doma vyleptat v kyselině solné. Freibergit se totiž nacházel v sideritových žilách a byl většinou zalitý kalcitem. Na lokalitě se to nedalo poznat jinak, než těmi zelenými fleky, jak tetraedrit zvětrával. Všechny šutry z haldy byly totiž jednotně oslizlé a v rozkladu. O to bylo doma větší překvapení, když se ze šumící kyseliny vynořily perfektní krystaly freibergitu, které doprovázel často i sfalerit. Škoda, že mnoho překrásných vzorků freibergitů tak skončilo pod tunami komunálního odpadu …

Více informací i s popisem, jak se na lokalitu dostanete, najdete v knize: „Láska k šutrům …“

 
 • lokality-cechy-obecnice-01
 • lokality-cechy-obecnice-02
 • lokality-cechy-obecnice-03
 • lokality-cechy-obecnice-04
 • lokality-cechy-obecnice-05
 • lokality-cechy-obecnice-06
 • lokality-cechy-obecnice-07
 • lokality-cechy-obecnice-08
 • lokality-cechy-obecnice-09
 • lokality-cechy-obecnice-10
 • lokality-cechy-obecnice-11
 • lokality-cechy-obecnice-12
 • lokality-cechy-obecnice-13
 • lokality-cechy-obecnice-14
 • lokality-cechy-obecnice-15
 

Fotogalerie – celkový přehled, včetně popisků…